Uudised

 

 

TEADE LASTEVANEMATELE

Olete oodatud Vastseliina Muusikakooli LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEKULE

kolmapäeval, 14. märtsil 2018 a kell 17.30

Koosoleku päevakord:

  1. Ülevaade VMK tegevustest 2017/2018 õa. V. Kooser
  2. Ülevaade VMK hoolekogu tööst. A. Lõhmus
  3. VMK hoolekogu valimised. A. Lõhmus
  4. VMK õppekorralduse alused uuel õppeaastal. V. Kooser
  5. Info ja kohapeal algatatud küsimused.

Täpsem info tel: 56 605 168 Viivika Kooser

 

 

 

 

17. septembril Rahvusooper Estonia Talveaias toimunud Eesti Muusikakoolide Liidu traditsioonilisel tänuõhtul anti üle tänupreemiad muusikakoolide õpetajatele. Preemiate saajad otsustab EML-i juhatus tuginedes õpetajate saavutustele EML-i Vabariiklikul konkursil.

2017 aasta tänupreemiad pälvisid kuus õpetajat, nende hulgas Vastseliina Muusikakooli vaskpillide õpetaja URMAS HIMMA. Vastseliina Muusikakool tänab oma õpetajat silmapaistva tegevuse eest noorte muusikute juhendamisel ja muusikalise loovuse arendamisel. Urmas Himma käe all õpivad noored ja täiskasvanud muusikahuvilised metsasarve, baritoni, trompetit ja tuubat.

 

 

 

 

 

 

 

Soovime õpetaja Urmas Himmale jõudu ja edu edaspidiseks!!!

 

 

25. märtsil Tallinnas toimunud Eesti Muusikakoolide Liidu vaskpillide konkursil “Parim noor instrumentalist 2017” saavutas Vastseliina Muusikakooli õppur Karep Rutov baritoni esimeses vanuserühmas I koha. Karepi õpetaja on Urmas Himma, kontsertmeister Inga Schmidt.

Soovime palju õnne ja edu Karepile! Täname õpetaja Urmast ja kontsertmeistrit Ingat! Suured tänud Karepi vanematele Rene ja Kadri Rutovile! Eriline tänu ja tunnustus isa Renele, kes õpib ka ise Vastseliina Muusikakoolis vaskpuhkpille ja harjutab koos pojaga puhkpillimängu!

Artikkel

 

Muusikakooli õppetasu muutmise otsus.

 

Vastseliina Muusikakooli 2017/2018 õppeaasta
TEGEVUSKAVA, märts-juuni
Päev Kuup. TEGEVUS
SÜNDMUS
Vastutaja(d) Toimumise
koht
Sihtrühm/
osaleja(d)
APRILL
R. 6. Võrumaa LAULUKARUSSELL I. Päid Parksepa KK A. Lõhmus
P. Ojaots
N. 12. Löökpillimängijate ja
kitarristide kontsert
E. Talvik
I. Hunt
Saal Kõikidele
Pianistide kontsert I. Schmidt
V. Helm
Saal Kõikidele
Viiuldajate kontsert K. Tamra Saal Kõikidele
25.-27.04. Jurjansi nim Baltimaade noorte
metsasarvemängijate konkurss
U. Himma Lätimaal
Erglis
Eliisa Marta
Tammeleht
21. aprill – 1. mai IV vaheaeg üldhariduskoolis
MAI
R. 4. XIX Saksofonipäevad V. Jõe Rakvere M. Zeiger
L. 5.
T. 8. Kontsert Tanel Joamets V. Kooser Saal Kõikidele
T. 15. Õppenõukogu nr 4 V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
K. 16. Solfedžo eksam R. Veski Solfedžo
klass
4. ja 7. kl.
õppurid
T. 22. Põhipilli eksam Õpetajad Saal 4. ja 7. kl.
õppurid
Praktiline esinemine Õpetajad Saal Kõikidele
N. 24. EELÕPPE KEVADKONTSERT Õpetajad Saal Eelõppe
õppurid
Õppenõukogu nr 5 V. Kooser Direktori
kabinet
Õpetajad
T. 29. LÕPUPIDU-KEVADKONTSERT V. Kooser
õpetajad
Saal Kõikidele
12. juuni – 31. august V vaheaeg
JUUNI
L. 2. Uma Pido laadaprogramm V. Kooser Võru
R. 15. ÕHTULAULUD V. Kooser Vastseliina RM
L. 16. XXIV Vastseliina Maarahva Laat
P. 17.

 

 

Lastevanemate küsitluse tulemused: 29. märtsil toimunud lastevanemate üldkoosolekul tegi küsitluse tulemustest ettekande Kristi Valk. Ettekande materjalid


Infovoldik