Avaldatud: 24 märts, 2020

Oleme juba nädala ja veidi rohkemgi olukorras, mida ei osanud keegi ette prognoosida. Enamus õpetajad ja lapsevanemaid on kogunud teadmisi ja oskusi erinevatelt koolitustelt, osalenud konverentsidel ja ennast iseõppimise teel harinud. Usun, et keegi meist ei olnud valmis minema päevapealt üle distantsõppele ja seda veel muusikalise hariduse pakkumisel. Kindlasti on ka neid, kes on kokku puutunud distantsõppega, mis sisaldab kolme suunda: kaugõpet, koduõpet ja kombineeritud e-õpet. Kõigi ühisosa on õppimine füüsilise vahemaa tagant.
Vastseliina Muusikakooli tegevuse eesmärk on pakkuda muusikalist haridust ja võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks. Tulenevalt kooli eesmärgist ja Eesti Vabariigis väljakuulutatud eriolukorrast pakuvad muusikakooli õpetajad alates 16. märtsist 2020 õppuritele ja nende vanematele kombineeritud e-õpet. Juhin tähelepanu asjaolule, et ka õpetajad on uues olukorras ja otsivad parimaid lahendusi kombineeritud e-õppe läbiviimiseks.
Vastseliina Muusikakooli õpetajad teevad kõik endast oleneva, et muusikahuvilised noored jätkaksid musitseerimist ja muusikaliste teadmiste omandamist. Kõige olulisem kombineeritud e-õppe korralduse juures on tihe kontakt õppuri ja lapsevanemaga. Lapsevanemate ülesanne on muusikahuvilist noort motiveerida, julgustada ja hoida suhtlust. Lapsevanem on üldjuhul koduse õpikeskkonna looja, õpetaja loob virtuaalse ruumi ja toetab noort tagasisidet andes.
Distantsõppe süsteemi loomine ja arendamine on koolile ja õpetajaskonnale suur väljakutse. Samas võimaldab distantsõppe süsteem arvestada nüüdisaegse õppija soovide ja vajadustega, täiendada ennast digivaldkonnas, luua uusi suhtlus-, õppimis- ja koostöövorme ning ennast proovile panna. Kõike seda jõuame veel teha, aga hetkesituatsioonis peame ühiselt panustama kombineeritud e-õppesse Vastseliina Muusikakoolis.
Lugupidamisega Viivika Kooser, Vastseliina Muusikakooli direktor
ÕPETAMISKUNST on kunst äratada noortes südametes teadmishimu ja hiljem seda rahuldada. A. France