Vastseliina Muusikakooli hoolekogu koosseis:
1. Anneli Lõhmus lastevanemate esindaja
2. Tauno Kund lastevanemate esindaja
3. Kristi Valk lastevanemate esindaja
4. Helle Palok lastevanemate esindaja
5. Rene Rutov lastevanemate esindaja
6. Ermo Talvik õpetajate esindaja
7. Triinu Tuvike õppurite esindaja
8. Helle Kauts vilistlaste esindaja
9. Ivar Traagel vallavolikogu esindaja