Vastseliina Muusikakooli hoolekogu koosseis 2014 – 2017:
1. Ellermäe, Eve
2. Kauts, Helle
3. Lõhmus, Anneli – hoolekogu esimees
4. Palok, Helle
5. Talvik, Ermo
6. Traagel, Ivar
7. Tuvike, Triinu
8. Valk, Kristi
9. Vuks, Kaire