Vastseliina Muusikakoolis on võimalik õppida järgmisi muusikainstrumente:

Klassikaline muusika- õpetajad

Klaver – Inga Schmidt, Martina Liiver, Valdur Helm
Akordion – Anne-Ly Nedo
Viiul – Kait Tamra, Kersti Kamberg
Vaskpuhkpillid – Urmas Himma
Plokkflööt – Kersti Kamberg

Rütmimuusika

Kitarr – Indrek Hunt
Ukulele – Indrek Hunt
Löökpillid – Ermo Talvik

Pärimusmuusika

Väikekannel – Kadri Lepasson, Kersti Kamberg

Solfedžo
Anne-Ly Nedo