Vastseliina Muusikakooli 2019/2020 õppeaasta
TEGEVUSKAVA
I õppeperiood
SEPTEMBER
Päev Kuup. TEGEVUS
SÜNDMUS
Vastutaja(d) Toimumise
koht
Sihtrühm
E. 2. Kooli AVAAKTUS, kell 11 V. Kooser Saal Kõikidele
3.-6.
kell 13-16
Uute õppurite vastuvõtt
Vastseliina Muusikakoolis
V. Kooser Solfedžo
klass
Uued õppurid
K. 25. VMK hoolekogu koosolek, kell 17.30 A. Lõhmus Direktori
kabinet
HK liikmed
OKTOOBER
T. 1. Rahvusvaheline muusikapäev
KONTSERT, kell 16.30
I. Schmidt Saal Kõikidele
17.-19. D. O. Wirkhausile pühendatud Noorte Puhkpilli- ja lööpillimängijate Konkurss 2019 U. Himma Tartu Vallamaja
saal
E. M. Tammeleht
K. Rutov
21.-27. oktoober I VAHEAEG
E. 28. LINDORA LAAT
NOVEMBER
E. 4. Tunnustushommik I. Hunt Gümn. aula Kõikidele
K. 6. Kontsert LAULURÕÕM, kell 16 A. Lõhmus Vastseliina RM Kõikidele
K. 13. Eelõppe õppurite lastevanemate koosolek, kell 17.30 V. Kooser Solfedžo
klass
Laste-vanemad
18.-30. Üle-eestiline noorsootöö nädal “Tervis. Minu heaolu.”
R. 29. Võrumaa laulukarussell 2019/2020 I. Päid Parksepa Keskkool Solistid
DETSEMBER
E. 2. Tunnustushommik Gümn. aula Kõikidele
Talvine akordionimuusika A.-L. Nedo Saal Kõikidele
9.-12. kell 13
kell 14
kell 15 PRAKTILINE ESINEMINE
kell 16
Õpetajad Saal Kõikidele
E. 16. Puhkpillimuusika talvekontsert, kell 17 U. Himma Saal Kõikidele
T. 17. MUUSIKAKOOLI TALVEKONTSERT, kell 17 Õpetajad Saal Kõikidele
N. 19. Vastseliina Gümnaasiumi JÕULUPEOD Gümn. saal Kõikidele
R. 20. Saksofonide talvemuusika, kell 18 V. Jõe Saal Kõikidele