Vastseliina Muusikakooli 2019/2020 õppeaasta
TEGEVUSKAVA
II õppeperiood
Päev Kuup. TEGEVUS
SÜNDMUS
Vastutaja(d) Toimumise
koht
Sihtrühm
JAANUAR
10.-12 Pilli- ja ansambliõppe laager E. Talvik Vastseliina Rahvamaja Rütmimuusika suuna õppurid
P. 12. Pilli- ja ansambliõppe laagris osalejate LÕPPKONTSERT, kell 13 E. Talvik Vastseliina Rahvamaja Rütmimuusika suuna õppurid
T. 14. Eesti Kontsert Koolikontserdid LÄBI RASKUSTE TÄHTEDE POOLE, kell 11.40 V. Kooser Gümnaasiumi aula Kõikidele
VEEBRUAR
E. 3. Tunnustushommik E. Talvik Güm. aula
K. 19. Pärimusmuusikute kontsert, kell 17 K. Kamberg
V. Kooser
Saal Kõikidele
N. 20. EV 102. aastapäevale pühendatud
PIDULIK KONTSERT-AKTUS
Gümnaasiumi aula Kõikidele
R. 21. EV 102 KONTSERT-TANTSUÕHTU “Eestimaa on minu kodu kõrge metsa all”, kell 19 A. Lõhmus
A. Kirsipuu
Vastseliina Rahvamaja Kõikidele
24. veebruar – 1. märts III vaheaeg