Vastseliina Muusikakooli 2019/2020 õppeaasta
TEGEVUSKAVA I õppeperiood DETSEMBER
Päev Kuup. TEGEVUS
SÜNDMUS
Vastutaja(d) Toimumise
koht
Sihtrühm
29.11.-01.12 Väikeste puhkpillimängumeistrite talvekool 2019 U. Himma Navi Seltsimaja Vaskpuhkp. õppurid
P. 1. Vaskpillide talvekooli
ADVENDIKONTSERT, kell 16
U. Himma Navi Seltsimaja Kõikidele
E. 2. Tunnustushommik I. Hunt Gümn. aula Kõikidele
9.-12.12 kell 13
kell 14    PRAKTILINE ESINEMINE
kell 15
kell 16
Õpetajad Saal Kõikidele
K. 11. Kitarristide talvekontsert, kell 17 I. Hunt Saal Kõikidele
R. 13. Vastseliina Gümnaasiumi ÕE JÕULULAAT Gümn. saal Kõikidele
R. 13. Väikepillide talvekontsert, kell 17 K. Kamberg Saal Kõikidele
E. 16. Vaskpillimuusika talvekontsert, kell 17 U. Himma Saal Kõikidele
T. 17. MUUSIKAKOOLI TALVEKONTSERT, kell 17 Õpetajad Saal Kõikidele
N. 19. Vastseliina Gümnaasiumi JÕULUPEOD Gümn. saal Kõikidele
R. 20. Saksofonide talvekontsert, kell 18 V. Jõe Saal Kõikidele
P. 22. Maheorkestri talvekontsert, kell 15 A.-L. Nedo Saal Kõikidele