Avaldatud: 3 veebruar, 2021


Detsembrikuu kontserdid

Avaldatud: 4 detsember, 2020


Isadepäeva kontsert

Avaldatud: 5 november, 2020

10. novembril kell 17.00 Vastseliina Muusikakooli saalis Isadepäeva kontsert. Esinevad muusikakooli väikesed ja suured.


Vastseliina Muusikakooli avaaktus

Avaldatud: 30 august, 2020

Vastseliina Muusikakooli avaaktus
Teisipäeval 1. septembril kell 11.00


Ootame muusikahuvilisi noori alustama õpinguid Vastseliina Muusikakoolis!

Avaldatud: 30 august, 2020

Ootame muusikahuvilisi noori alustama õpinguid Vastseliina Muusikakoolis!
Muusikahuvilise noore tunneme ära järgmiste tundemärkide järgi:
julge
uudishimulik
rõõmsameelne
säravate silmadega
tahtmine muusikat õppida
Muusikahuvilise noore tunneme ära järgmiste tundemärkide järgi:
julge
uudishimulik
rõõmsameelne
säravate silmadega
tahtmine muusikat õppida
Vestlused Vastseliina Muusikakooli astumiseks toimuvad 2., 3. ja 4. septembril.
Aja kokku leppimiseks palume helistada telefonil: +372 5351 9292 Viivika Kooser


Hea Vastseliina Muusikakooli pere – õppurid, õpetajad ja lapsevanemad!!!

Avaldatud: 24 märts, 2020

Oleme juba nädala ja veidi rohkemgi olukorras, mida ei osanud keegi ette prognoosida. Enamus õpetajad ja lapsevanemaid on kogunud teadmisi ja oskusi erinevatelt koolitustelt, osalenud konverentsidel ja ennast iseõppimise teel harinud. Usun, et keegi meist ei olnud valmis minema päevapealt üle distantsõppele ja seda veel muusikalise hariduse pakkumisel. Kindlasti on ka neid, kes on kokku puutunud distantsõppega, mis sisaldab kolme suunda: kaugõpet, koduõpet ja kombineeritud e-õpet. Kõigi ühisosa on õppimine füüsilise vahemaa tagant.
Vastseliina Muusikakooli tegevuse eesmärk on pakkuda muusikalist haridust ja võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks. Tulenevalt kooli eesmärgist ja Eesti Vabariigis väljakuulutatud eriolukorrast pakuvad muusikakooli õpetajad alates 16. märtsist 2020 õppuritele ja nende vanematele kombineeritud e-õpet. Juhin tähelepanu asjaolule, et ka õpetajad on uues olukorras ja otsivad parimaid lahendusi kombineeritud e-õppe läbiviimiseks.
Vastseliina Muusikakooli õpetajad teevad kõik endast oleneva, et muusikahuvilised noored jätkaksid musitseerimist ja muusikaliste teadmiste omandamist. Kõige olulisem kombineeritud e-õppe korralduse juures on tihe kontakt õppuri ja lapsevanemaga. Lapsevanemate ülesanne on muusikahuvilist noort motiveerida, julgustada ja hoida suhtlust. Lapsevanem on üldjuhul koduse õpikeskkonna looja, õpetaja loob virtuaalse ruumi ja toetab noort tagasisidet andes.
Distantsõppe süsteemi loomine ja arendamine on koolile ja õpetajaskonnale suur väljakutse. Samas võimaldab distantsõppe süsteem arvestada nüüdisaegse õppija soovide ja vajadustega, täiendada ennast digivaldkonnas, luua uusi suhtlus-, õppimis- ja koostöövorme ning ennast proovile panna. Kõike seda jõuame veel teha, aga hetkesituatsioonis peame ühiselt panustama kombineeritud e-õppesse Vastseliina Muusikakoolis.
Lugupidamisega Viivika Kooser, Vastseliina Muusikakooli direktor
ÕPETAMISKUNST on kunst äratada noortes südametes teadmishimu ja hiljem seda rahuldada. A. France


Naistepäeva kontsert

Avaldatud: 4 märts, 2020

Reedel 6. märtsil kell 18.00 Vastseliina Muusikakooli saalis kontsert.


Igal lapsel oma pill

Avaldatud: 1 märts, 2020

Eesti Muusikakoolide Liidu toetusprogrammi “Igal lapsel oma pill” aastatel 2015-2019 soetatud muusikainstrumentide loetelu
Akoridonid – 2 tk
Viiulid – 2 tk
Karmoška
Altsaksofon
Digitaalne klaver
Ksülofon
Metsasarv
Pianiino PETROF
Tenorsarv


Koolikontsert Uku Suviste

Avaldatud: 13 veebruar, 2020

Koolikontsert Uku Suviste ja Madis Kari, 09. märtsil kell 11.00 Vastseliina Gümnaasiumi aulas.
Muusikat džässist popi ja rokini. Ukul on alati varuks värvikas lugu oma kogemustest erinevatel festivalidel ja konkurssidel nii läänes kui ka idanaabrite juures. Uku suhtleb nii eesti, inglise kui ka vene keeles.


Koolikontsert “Läbi raskuste tähtede poole”

Avaldatud: 13 jaanuar, 2020

Maia Vahtramäe, Jaanus Saks, Hannes Vellend Vastseliina Gümnaasuimi aulas 14. jaanuaril kell 11.40.