Kohtumine Sepoga

Avaldatud: 13 mai, 2019

Sepo Seeman – laul ja tekst
Madis Kari – klaver, laul
Neljapäeval 16. mai kell 11:40
Vastseliina Gümnaasiumi aulas
Pilet 1 €


Lastevanemate üldkoosolek ja kontsert

Avaldatud: 11 mai, 2019

Lp. LAPSEVANEM(AD)
Olete oodatud neljapäeval, 16. mail 2019 a Vastseliina Muusikakooli
Kell 17 koolihoone haljasalal (vihmase ilma korral G aulas) Vastseliina Noorteorkestri kontsert SUVISED KOOSKÕLAD
Kell 18 muusikakooli saalis LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK
Koosoleku päevakord:
1. Ülevaade VMK tegevustest 2018/2019 õa.
2. Vastseliina Põhimääruse tutvustamine.
3. Muusika – emotsionaalne vitamiin.
4. Info ja kohapeal algatatud küsimused.
Info tel: 56 605 168 Viivika Kooser


Pipi läheb kooli

Avaldatud: 6 mai, 2019

Pipi läheb kooli, neljapäeval 9. mai kell 10.30 Vastseliina Gümnaasiumi aulas.


MandoTrio kontsert 21.02.2019

Avaldatud: 5 veebruar, 2019

MandoTrio kontsert 21.02.2019 Vastseliina Gümnaasiumi aulas kell 9.30


Valter Soosalu kontsert

Avaldatud: 15 november, 2018

Valter Soosalu teejuht muusikasse toimub esmaspäeval, 19.novembril kell 11.20 Vastseliina Muusikakooli saalis.


1. oktoober kell 17 Muusikapäev Vastseliina Muusikakoolis

Avaldatud: 1 oktoober, 2018

Olete oodatud täna, 1. okt. kell 17:00 Vastseliina Muusikakooli tähistama rahvusvahelist muusikapäeva. Tutvustame EV100 projekti “Igal lapsel oma pill” raames soetatud pille. Musitseerivad õppurid ja õpetajad.


Vastseliina Muusikakooli avaaktus

Avaldatud: 3 september, 2018

Vastseliina Muusikakooli avaaktus 3. septembril algusega kell 11.00.

Tänupreemia muusikakooli õpetajale

Avaldatud: 17 september, 2017

17. septembril Rahvusooper Estonia Talveaias toimunud Eesti Muusikakoolide Liidu traditsioonilisel tänuõhtul anti üle tänupreemiad muusikakoolide õpetajatele. Preemiate saajad otsustab EML-i juhatus tuginedes õpetajate saavutustele EML-i Vabariiklikul konkursil.

2017 aasta tänupreemiad pälvisid kuus õpetajat, nende hulgas Vastseliina Muusikakooli vaskpillide õpetaja URMAS HIMMA. Vastseliina Muusikakool tänab oma õpetajat silmapaistva tegevuse eest noorte muusikute juhendamisel ja muusikalise loovuse arendamisel. Urmas Himma käe all õpivad noored ja täiskasvanud muusikahuvilised metsasarve, baritoni, trompetit ja tuubat.

Soovime õpetaja Urmas Himmale jõudu ja edu edaspidiseks!!!


Parim noor instrumentalist 2017

Avaldatud: 25 märts, 2017

25. märtsil Tallinnas toimunud Eesti Muusikakoolide Liidu vaskpillide konkursil “Parim noor instrumentalist 2017” saavutas Vastseliina Muusikakooli õppur Karep Rutov baritoni esimeses vanuserühmas I koha. Karepi õpetaja on Urmas Himma, kontsertmeister Inga Schmidt.

Soovime palju õnne ja edu Karepile! Täname õpetaja Urmast ja kontsertmeistrit Ingat! Suured tänud Karepi vanematele Rene ja Kadri Rutovile! Eriline tänu ja tunnustus isa Renele, kes õpib ka ise Vastseliina Muusikakoolis vaskpuhkpille ja harjutab koos pojaga puhkpillimängu!