Avaldatud: 30 august, 2020

Vastseliina Muusikakooli avaaktus
Teisipäeval 1. septembril kell 11.00