Avaldatud: 3 september, 2018
Vastseliina Muusikakooli avaaktus 3. septembril algusega kell 11.00.